POP3 SUBSIDIE ZOEKEN

Er komen voor de (agrarische) ondernemer met het gereed komen van POP3 subsidie kansen aan. Het is echter een uitdaging voor de ondernemer en intermediair om deze subsidies makkelijk in één overzicht te krijgen. Onze missie is het om de informatie op één plek bijeen te brengen. Kijk in onze kennisbank voor alle opengestelde POP subsidies per provincie.

Over POP3 subsidie

Met het verstrekken van subsidie via het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3) geeft Europa een kwaliteitsimpuls aan het platteland, zodat het innoveert en verduurzaamt. Daarvoor stelt Europa, via het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO), subsidie beschikbaar aan agrariërs, waterschappen en aan samenwerkingsverbanden tussen agrarische bedrijven en kennisinstellingen voor projecten die bijdragen aan innovatie en verduurzaming van het platteland.

VOORBEELDEN

  • Boeren i.s.m. kennisinstituut testen een nieuwe milieuvriendelijke techniek.
  • Peilgestuurde drainage tegen verdroging.
  • Akkerrandenbeheer voor schoner grondwater.
  • Innovatief arrangement dat burgers en boeren bindt.
  • Een jonge agrariër investeert in een innovatieve techniek.