Wijziging POP-3 Zuid-Holland inzake de subsidiabele kosten

Er is een wijziging van de Uitvoeringsregeling POP-3 Zuid-Holland (POP3ZH) gepubliceerd.

Aanleiding voor de wijziging is dat het in de praktijk lastig te bepalen blijkt wanneer een activiteit in uitvoering is. Om een goede aanvraag om subsidie te kunnen doen, worden doorgaans al wel kosten gemaakt ter voorbereiding van de activiteit. Door de wijziging wordt duidelijk vanaf welk moment kosten subsidiabel zijn, namelijk vanaf het moment van indienen van de aanvraag. Voorbereidingskosten zijn subsidiabel ook als zij voor het moment van indienen zijn gemaakt.

Deze aanvulling is nodig omdat de uitvoeringsregeling POP-3 is gebaseerd op de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland. Hierin staan bepalingen die voor alle subsidieregelingen van toepassing zijn. Eén van die bepalingen is artikel 11. Dit artikel bepaalt onder ander dat subsidie geweigerd wordt voor zover de te subsidiëren activiteit reeds in uitvoering is voordat de aanvraag is ingediend. Hierop wordt dus binnen de uitvoeringsregeling POP-3 een uitzondering gemaakt.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.