Subsidie voor niet-productieve investeringen water in Friesland vastgesteld

Gedeputeerde Staten van Friesland hebben besloten de maatregel Niet-productieve investeringen water open te stellen voor aanvragen. De maatregel is een paragraaf uit de Subsidieregeling Plattelandsontwikkeling (POP3) Fryslan 2014-2020. Aanvragen kunnen worden ingediend van 4 april tot en met 17 mei 2016. Voor deze periode is een subsidieplafond vastgesteld van € 1 miljoen.

Het beschikbare budget bestaat uitsluitend uit middelen uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (ELFPO). Het subsidiebedrag dat wordt verstrekt, moet met hetzelfde bedrag worden aangevuld met middelen van één of meerdere overheden. De provincie Fryslân levert hieraan voor deze openstelling voor klimaatdoelen geen bijdrage.

Niet-productieve investeringen zijn investeringen, die geen aanmerkelijke stijging van de waarde of rentabiliteit van een bedrijf tot gevolg hebben.

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.