Subsidie kennisontwikkeling- en overdracht duurzaam functioneren van de toplaag Gelderland

subsidie toplaag Gelderland

Op 9 december 2014 is  het Meerjarenprogramma Bodem en Ondergrond 2015-2020 vastgesteld (MJPBO). Hierin is aangegeven, dat de provincie Gelderland een duurzaam gebruik van de bodem (onder meer) wil bereiken door kennisontwikkeling en kennisdelen. Daarom heeft de provincie Gelderland de subsidie kennisontwikkeling- en overdracht duurzaam functioneren van de toplaag Gelderland in het leven geroepen.

Met deze regeling is een subsidie beschikbaar voor kennisontwikkeling en kennisoverdracht ten behoeve van het duurzaam functioneren van de toplaag Gelderland. Het project dient te worden uitgevoerd door een kennis- of onderzoeksinstelling of een adviesbureau, die samenwerkt met een of meer grondgebruikers. Vanaf 1 mei 2017 kan hiervoor subsidie worden aangevraagd.

Hoogte van de subsidie

De subsidie is ten hoogste 80% van de kosten met een maximum van €75.000 (A) of €10.000 (B) afhankelijk van de gekozen optie.
A          het ontwikkelen van kennis over het duurzaam functioneren van de toplaag;
B          het overdragen van kennis over het duurzaam functioneren van de toplaag, of
C          een combinatie van a en b.

Een project dient gericht te zijn op het ontwikkelen van kennis, het overdragen daarvan of een combinatie van beide. Deze laatste categorie noemen we een demonstratieproject, dat beide elementen in zich verenigt.

Voorbeeldprojecten toplaag Gelderland

Voorbeelden van projecten waarvoor subsidie verstrekt zou kunnen worden:

  • het verminderen van uitspoeling van bestrijdingsmiddelen en meststoffen naar grond- en oppervlaktewater;
  • het verhogen van het organisch stofgehalte dan wel het voorkomen van versnelde afbraak ervan ten behoeve van het verminderen van de verontreinigingsbelasting, het vastleggen van koolstof in de bodem en het vergroten van het watervasthoudend vermogen van de bodem;
  • gewaskeuzen die een duurzaam functioneren van de toplaag bevorderen;
  • alternatieve bemesting, die het duurzaam functioneren van de toplaag bevordert;
  • het voorkomen en opheffen van bodemverdichting;
  • het verhogen van de biodiversiteit;
  • het verbeteren van de bodemweerbaarheid i.v.m. pathogenen of
  • het bevorderen of sluiten van lokale kringlopen ten behoeve van instandhouding of verbetering van het ecosysteem van de bodem.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.