Ruim 4 miljoen provincie Limburg voor innovatie en infrastructuur land- en tuinbouw

De provincie Limburg stelt voor 2016 2.05 miljoen euro beschikbaar voor innovatie in de land- en tuinbouw. Daar komt nog eens 2,34 miljoen euro bij voor investeringen in de infrastructuur van land- en tuinbouw. Dit gebeurt in het kader van de ‘Subsidieverordening Plattelandsontwikkelings-programma 2014-2020 Limburg’ (Subsidieverordening POP3 Limburg). Het Europese Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling verstrekt 50% subsidie op de toegekende bedragen.

Belangstellenden kunnen komende maanden bijdragen aanvragen voor infrastructuur en innovatie in de land- en tuinbouw. Het gaat om 5 tenders met de volgende onderwerpen:

  • Trainingen, workshops, ondernemerscoaching en demonstraties
    Hiervoor is 420.000 euro beschikbaar. Aanvragen kunnen worden ingediend van 15 augustus tot en met 30 september. De subsidie is bedoeld voor uitwisseling van kennis rond een specifiek onderwerp/vakgebied aan groepen landbouwers. Het doel is om deze landbouwers te informeren over nieuwe kennis en innovaties in de landbouw, die leiden tot toepassing in de praktijk en bijdragen aan de verduurzaming van de sector;
  • Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische bedrijven.
    Hiervoor is 1,16 miljoen euro beschikbaar. Aanvragen is mogelijk van 1 september tot en met 14 oktober. Deze subsidie is bedoeld voor de toepassing van innovatieve technieken, processen of productie. Extra waardering is er voor innovatieve investeringen die gericht zijn op het terugdringen van vervuilende stoffen in de bodem, lucht en water en op behoud en versterking van biodiversiteit en omgevingskwaliteit;
  • Samenwerking voor innovatie.
    Hiervoor is 260.000 euro beschikbaar. Aanvragen kunnen worden ingediend van 1 september tot en met 14 oktober. Alsook samenwerking voor innovatie in het kader van het Europees Partnerschap voor innovatie. Hiervoor is 210.000 euro beschikbaar. Inschrijving staat open van 15 augustus tot en met 30 september. Beide subsidies voor samenwerking voor innovatie richten zich op het ontwikkelen en valideren van praktische kennis en technologie met een groep koplopers. De uitkomsten moeten leiden tot technische innovatie, productinnovatie, procesinnovatie, organisatie-innovatie, innovatie in businessconcepten en/of uiteindelijk in systeeminnovatie.
  • Investeringen in infrastructuur voor ontwikkeling, modernisering of aanpassing van landbouwbedrijven. Hiervoor wordt 2,34 miljoen euro beschikbaar gesteld. Aanvragen kan van 15 juli tot en met 30 september.

Voor elke tender wordt het beschikbare Europese budget en het (Limburgse) cofinancieringsbudget bekendgemaakt. Ook wordt nader aangegeven welke criteria er gehanteerd worden om voor subsidie in aanmerking te komen en welke weging er aan die verschillende criteria gegeven wordt. Een adviescommissie bepaalt de uiteindelijke selectie.

Met de subsidies draagt de provincie bij aan de doelen van het Investeringsprogramma Limburgse Land- en Tuinbouw Loont 2, het Provinciaal Waterplan 2016-2021, het Aanvalsplan Asbest en Energie en het Provinciaal Omgevingsplan Limburg.

Zie voor meer informatie de Flyer Subsidieverordening Plattelandsontwikkelings programma 2014-2020 (POP3) Limburg op de site van de provincie.

bron: Provincie Limburg, 02/08/16

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.