Provincie Groningen heeft subsidie voor investeringen in innovatie en verduurzaming

Van 1 maart tot 1 mei 2018 stelt de provincie Groningen een subsidieregeling open voor investeringen in vernieuwing en verduurzaming van veehouderijbedrijven voor varkens, vleeskalveren en pluimvee. Daarmee krijgen ondernemers in deze sector de kans om de komende jaren extra te investeren in verduurzaming van hun bedrijf. Op die manier kunnen zij een bijdrage leveren aan een verbetering van het milieu, het klimaat, dierenwelzijn, volks- en diergezondheid, landschap, ruimtelijke kwaliteit of biodiversiteit. In totaal is er 2 miljoen euro beschikbaar.

Ondersteuning voor 100 boeren

De subsidie is bedoeld voor investeringen in de bouw, verbetering, verwerving of leasing van onroerende zaken en voor de koop of huurkoop van nieuwe machines en installaties. De boeren moeten zelf 150.000 euro bijdragen. Men krijgt maximaal 100.000 euro subsidie. Van de 2 miljoen die beschikbaar is komt 1 miljoen uit Europese middelen (ELFPO) en 1 miljoen van de provincie. Naar verwachting kunnen daarmee zo’n 100 boeren een steuntje in de rug krijgen. Samenwerkingsverband Noord Nederland voert de subsidieregeling uit. Ondernemers kunnen vanaf 1 maart een aanvraag doen via www.snn.eu/pop3

Waarom deze regeling?

In de Omgevingsverordening is vastgelegd dat bestaande veehouderijbedrijven in Groningen vanaf 1 januari 2019 niet meer mogen uitbreiden. In een motie van 16 december 2015 hebben Provinciale Staten gevraagd om een regeling voor ontwikkelingsruimte voor deze sector, voordat dit verbod in 2019 van kracht wordt. In 2017 heeft dat geleid tot een investeringsregeling voor ‘kleine stappen’ richting verduurzaming en een onderzoek van LTO Nederland naar de stand van zaken in de sector en de markt. Dat onderzoek was mede de aanleiding dat er in POP3 nu een tweede openstelling komt die gericht is op verdere stappen naar verduurzaming. Zoals de ontwikkeling van bedrijven met 2 en 3 sterren voor dierwelzijn.

Bron: Provincie Groningen

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.