POP3 subsidie openstelling voor ontwikkeling Brabantse platteland

De provincie Noord-Brabant heeft besloten een bedrag van ruim 33 miljoen euro beschikbaar te stellen in het kader van het Europese Plattelands Ontwikkelingsprogramma 2014 – 2020 (POP3). De regeling is gepubliceerd in het provinciaal blad. Dit betekent dat Brabantse agrariërs, maar ook waterschappen en andere partijen, een beroep kunnen doen op subsidie. De openstellingen volgen op eerdere POP3 subsidie openstellingen in 2015 en 2016. Dit keer kunnen binnen 5 maatregelen en doelstellingen projecten worden ingediend. Drie maatregelen zijn gericht op innovatie en transitie van de landbouw en agrofood. De overige twee zijn gericht op herstel- en inrichtingsmaatregelen voor water, natuur en biodiversiteit.

Kennisoverdracht: trainingen, workshops en coaching van agrarische ondernemers en demonstratieactiviteiten

De openstelling voor Kennisoverdracht: trainingen, workshops en coaching van agrarische ondernemers en demonstratieactiviteiten is van 23 januari tot 8 maart. Er is daarbij 1,4 miljoen euro beschikbaar.

Fysieke investeringen in innovatie: Innovaties en modernisering op het landbouwbedrijf

De openstelling ‘Fysieke investeringen in innovatie: Innovaties en modernisering op het landbouwbedrijf loopt ook van 23 januari tot 8 maart. Hier is 4,4 miljoen euro beschikbaar.

Samenwerking voor innovaties, in het kader van het Europees Innovatie Partnerschap

Daarnaast is 4,34 miljoen euro beschikbaar voor ‘Samenwerking voor innovaties, in het kader van het Europees Innovatie Partnerschap. Hierbij is de openstelling van 6 maart tot 12 april.

Investeringen ter verbetering van biodiversiteit, natuur, landschap en hydrologische maatregelen in het kader van Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)
Voor ‘Investeringen ter verbetering van biodiversiteit, natuur, landschap en hydrologische maatregelen in het kader van Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)’ is 6 miljoen euro beschikbaar voor herstel- en inrichtingsmaatregelen natuur en biodiversiteit en 8,92 miljoen voor het onderdeel hydrologische maatregelen PAS. Deze regeling gaat open van 23 januari tot 8 maart.

Investeringen gericht op (her)inrichting of transformatie van het watersysteem

Verder is 7,95 miljoen gereserveerd voor ‘Investeringen gericht op (her)inrichting of transformatie van het watersysteem’. Deze regeling gaat van 20 februari tot 8 maart open.

Procedure van aanvragen

De POP3-subsidie kan digitaal worden aangevraagd via de webportal van Stimulus. Het aanvraagproces voor deze maatregelen verloopt direct via Stimulus Programmamanagement in plaats van via RVO.nl. Alle POP3-openstellingen volgen een tenderprocedure om kwaliteitsbeoordeling van de aanvragen mogelijk te maken. Dat betekent dat volledig ingediende projecten per maatregel onderling vergeleken en gerangschikt worden, op basis van criteria zoals weergegeven in de regeling. Vervolgens worden ze op deze volgorde gehonoreerd tot het beschikbare subsidiebedrag bereikt is. Alleen de binnen de tenderperiode ingediende volledige aanvragen worden in behandeling genomen. Ondernemers ontvangen uiterlijk 22 weken na afloop van de aanvraagperiode bericht of zij subsidie ontvangen.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.