Openstelling subsidieregeling voor de Veenkoloniën

Ruim 100 miljoen euro voor landbouw en plattelandsontwikkeling Drenthe en Groningen

Voor versterking van de regionale economie en het platteland zijn de komende jaren miljoenen euro’s beschikbaar in Groningen en Drenthe. Onder de naam POP3* kunnen agrariërs, samenwerkende agrarische bedrijven, waterschappen, natuur- en landschapsorganisaties, onderzoeks- en kennisinstellingen via verschillende regelingen subsidie aanvragen bij het SNN. Op 15 februari worden de eerste twee subsidieregelingen opengesteld die speciaal voor de Veenkoloniën zijn opgezet.

Geld voor Veenkoloniën verdeeld in twee regelingen

De subsidie voor de Veenkoloniën is verdeeld in twee regelingen. De eerste regeling is bedoeld voor trainingen, workshops en coaching aan landbouwondernemers. Doel is een hogere bodemvruchtbaarheid en waterkwaliteit of een beter percentage zetmeel per aardappel. Hiervoor is 2,35 miljoen euro beschikbaar. Daarnaast is voor samenwerking en innovatie in de Veenkoloniën 7,5 miljoen euro beschikbaar. (Waarvan de helft cofinanciering van de provincies Groningen en Drenthe) Landbouw Gedeputeerden Henk Staghouwer (Gr) en Henk Jumelet (Dr): “Deze regelingen leiden tot nieuwe of betere producten en technieken binnen de aardappelzetmeelteelt in de Veenkoloniën. Ook zaken als precisielandbouw en de productie en afzet van soja of lupine komen in aanmerking. Dit is een investering in een toekomstbestendige landbouw.”

Plattelandsontwikkeling verdeeld in vier thema’s

De provincie Groningen krijgt voor de totale uitvoering van haar plattelandsontwikkelingsprogramma 55,6 miljoen euro aan Europese subsidies. Voor Drenthe is dat 52 miljoen. POP3 loopt tot en met 2020 en tot die tijd volgen nog meer openstellingen van subsidieregelingen. Het geld wordt verdeeld over de vier thema’s landbouw, natuur, water en sociaaleconomische ontwikkeling.

Binnen deze thema’s staan centraal:
•Innovatie landbouw (agrifood, energie, water)
•Herstructurering landbouwbedrijven (landinrichting, ruilverkaveling en boerderijverplaatsing)
•Jonge boeren (duurzame en innovatieve investeringen)
•Natuurpact (agrarisch natuurbeheer en hydrologische maatregelen)
•Waterbeheer (Kaderrichtlijn Water Nitraat-richtlijn en klimaatadaptatie)
•LEADER-aanpak (leefbaarheid platteland)

Voor een overzicht wanneer de verschillende regelingen binnen POP3 in Groningen en Drenthe opengaan, zie de website van het SNN.

Voorlichtingsbijeenkomst

Op dinsdag 23 februari wordt voor de subsidieregelingen Veenkoloniën een voorlichtingsbijeenkomst wordt georganiseerd door SNN en het projectenbureau Innovatie Veenkoloniën.

Tijd : 10.00 uur – 12.00 uur – Locatie : Innovatiecentrum Veenkoloniën in Valthermond

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.