Loket LEADER in Flevoland open per 1 september

In de periode van 1 september 2016 tot en met 31 december 2020 kan in de provincie Flevoland een subsidieaanvraag worden ingediend in het kader van LEADER 2015-2022. Het gaat hierbij om een bijdrage aan investeringen ten behoeve van de ontwikkeling van het landelijk gebied van Flevoland. De focus van LEADER in Flevoland is opgeschreven in de Lokale Ontwikkelingsstrategie en ligt de komende jaren op duurzame ontwikkeling van het platteland via economische, ecologische en sociale innovatie. Accenten daarbij zijn versterking van de sociale samenhang en samenwerkingsrelaties tussen verschillende partijen en organisaties in het landelijk gebied. Ook de versterking van de relatie tussen stad en platteland en van de toeristische infrastructuur wordt gestimuleerd.

Flevolandse doelstellingen

De focus van LEADER in Flevoland is opgeschreven in de Lokale Ontwikkelingsstrategie en ligt de komende jaren op duurzame ontwikkeling van het platteland via economische, ecologische en sociale innovatie. Accenten daarbij zijn versterking van de sociale samenhang en samenwerkingsrelaties tussen verschillende partijen en organisaties in het landelijk gebied. Ook de versterking van de relatie tussen stad en platteland en van de (agro)toeristische infrastructuur wordt gestimuleerd.

Samenwerkingsverbanden tussen publieke en private partijen

Het programma LEADER hanteert een ‘bottom-up’ benadering: er wordt gezocht naar initiatieven die ontstaan vanuit de plattelandssamenleving zelf. Streeknetwerken en samenwerkingsverbanden tussen publieke en private partijen in het gebied spelen daarbij een belangrijke rol. De Lokale Actiegroep Flevoland is verantwoordelijk voor de uitvoering van het Flevolandse LEADER-programma en het stimuleren van initiatieven vanuit de samenleving. Daarvoor is een speciale website ingericht. Hierop staat de tekst van de regeling met de criteria en randvoorwaarden voor het aanvragen van een financiële bijdrage vanuit LEADER. Ook de aanvraag zelf kan vanaf 1 september 2016 via deze website worden ingediend.

LEADER maakt deel uit van het Nederlandse Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3). Voor LEADER-projecten is een bijdrage vanuit overheden beschikbaar van maximaal 60% van de projectkosten, waarvan de helft afkomstig is  vanuit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. De andere helft moet door andere overheidsinstanties worden ingebracht.

bron: Provincie Flevoland

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.