Weidevogels, biodiversiteit en landschap Zuid-Holland

Deze regeling is voor investeringen voor herstel- en inrichtingsmaatregelen voor weidevogels, biodiversiteit en landschap, te stimuleren, zodat bijgedragen wordt aan de doelen: een verbetering van de leefgebieden voor weidevogels, behoud en verbetering van biodiversiteit en de ontwikkeling en behoud van waardevolle en aantrekkelijke agrarische landschappen uit de Beleidsvisie Groen;

Voorbeelden van niet-productieve investeringen zijn: inrichtingsmaatregelen voor specifieke soorten, aanleg en inrichting van landschapselementen en inrichting van weidevogelkerngebieden.

Niet alle investeringen voor natuur, landschap en biodiversiteit komen voor subsidie in aanmerking. De investering moet gedaan worden in, ten behoeve of van invloed op landbouwgebied.

Openstellingsbesluit

Lees meer over deze regeling in het openstellingsbesluit.

Aanvragen

Aanvragen kan vanaf 3 september tot en met 24 oktober 17:00 uur via de website van RVO.