Waterkwaliteit en -kwantiteit Utrecht

De POP3-regeling Niet-productieve investeringen water richt zich op de verbetering van de ecologische toestand van oppervlaktewater en op het op peil houden van de hoeveelheid water en het op orde houden van de watervoorziening. Hiermee wil de provincie Utrecht voldoen aan de doelen van de Europese Kaderrichtlijn Water zoals deze zijn vastgelegd in het Bodem-, Water-, en Milieuplan 2016-2021. Geïnteresseerden kunnen subsidie aanvragen van 12 juli t/m 15 oktober 2021. Kijk voor meer informatie op de website van de Provincie Utrecht.