Verplaatsing van glastuinbouwbedrijven

Er wordt subsidie verstrekt voor de verplaatsing van glastuinbouwbedrijven in de provincie Noord-Holland. Doel is verbetering van de ruimtelijke kwaliteit en verduurzaming van glastuinbouwbedrijven. Landbouwers kunnen aanvragen indienen van 5 juli tot en met 24 september 2021.

In totaal is voor 2021 € 3.570.000,- beschikbaar (50% van het bedrag komt uit middelen uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (ELFPO) en er is 50% provinciale cofinanciering).

Meer informatie