Verbetering van de verkavelingsstructuur Drenthe

In Drenthe kunnen landbouwers en anderen subsidie voor kavelruil aanvragen t/m 31 mei 2022. De subsidie is voor investeringen in het landelijk gebied die bijdragen aan de verbetering van de verkaveling van de landbouwbedrijven en de daarbij behorende toegankelijkheid, bodemgesteldheid en waterhuishouding en voor investeringen gericht op verplaatsing van glastuinbouwbedrijven. Meer info is te vinden op deĀ website van SNN.