Demonstratieactiviteiten en trainingen, workshops en coaching van landbouwondernemers Veenkoloniën

De subsidie voor de Veenkoloniën is verdeeld in twee regelingen. De eerste regeling is bedoeld voor trainingen, workshops en coaching aan landbouwondernemers. Doel is een hogere bodemvruchtbaarheid en waterkwaliteit of een beter percentage zetmeel per aardappel. Hiervoor is 2,35 miljoen euro beschikbaar. Daarnaast is voor samenwerking en innovatie in de Veenkoloniën 7,5 miljoen euro beschikbaar. (Waarvan de helft cofinanciering van de provincies Groningen en Drenthe) Landbouw Gedeputeerden Henk Staghouwer (Gr) en Henk Jumelet (Dr): “Deze regelingen leiden tot nieuwe of betere producten en technieken binnen de aardappelzetmeelteelt in de Veenkoloniën. Ook zaken als precisielandbouw en de productie en afzet van soja of lupine komen in aanmerking. Dit is een investering in een toekomstbestendige landbouw.”

Beschikbaar budget

Minimale Subsidie Maximale Subsidie
a. het verspreiden van en in de praktijk toepassen van bestaande kennis die leidt tot het optimaliseren van bodemvruchtbaarheid van de landbouwonderneming met een Veenkoloniaal bouwplan €350.000 €400.000
b. het verspreiden en toepassen van kennis die gericht is op het verhogen van het rendement van de teelt van zetmeelaardappelen €350.000 €1.300.000
c. de overdracht en implementatie van kennis die ontwikkeld is in het kader van de praktijknetwerken die in de periode 2013-2015 in de Veenkoloniën zijn uitgevoerd €350.000 €650.000

Er is 60% of 80% subsidie beschikbaar afhankelijk van het thema waar uw project aan bijdraagt.

Dit betekent dat de minimale subsidiabele kosten die u voor een project moet maken, afhankelijk van de toegepaste subsidiepercentages, € 583.333 of € 437.500 is. Wat voor uw project exact van toepassing is wordt automatisch berekend als u de begroting invult.

Subsidiabele kosten

De volgende kosten zijn binnen deze maatregel subsidiabel:

  • Personeelskosten van bij de uitvoering van de activiteit betrokkenen, voor de uren die aantoonbaar ten behoeve van het project zijn gemaakt
  • Kosten en reiskosten van procesbegeleiders en adviseurs
  • Materiaalkosten
  • Huur van ruimten en gebruik bijbehorende faciliteiten
  • Kosten van drukwerk, mailings en de inrichting van websites gekoppeld aan de activiteit
  • Bijdrage(n) in natura, bestaande uit onbetaalde arbeid

 

Aanvraag indienen

Deze regeling is opengesteld vanaf 20 februari 2017 t/m 23 maart. Aanvragen kan via de site van RVO