Trainingen, workshops, ondernemerscoaching en demonstraties Limburg

Deze openstelling (§ 1) is gericht op uitwisseling van praktijkrijpe kennis aan grote groepen van landbouwers en biedt steun voor activiteiten gericht op meerdere landbouwers tegelijk. De activiteiten hebben een collectief karakter. Het gaat met name om activiteiten zoals trainingen, workshops en coaching van landbouwers. Daarbij vindt kennisuitwisseling plaats rond een specifiek onderwerp. Het doel is om deze landbouwers te informeren over nieuwe kennis en innovaties in de landbouw die leiden tot toepassing ervan en bijdragen aan de verduurzaming van deze sector. Activiteiten dienen betrekking te hebben op één of meer thema’s uit de Verordening.

Het openstellingsbesluit kunt u raadplegen voor de details over deze regeling. Aanvragen kunnen ingediend worden tussen 17 mei en 28 juni 2021. Bij de aanvraag moet een projectplan (met eventuele bijlagen) bijgevoegd worden.

Aanvragen