Subsidieregeling Innovatieve Concepten Gelderland

Innovatieve Concepten

U kunt van 18 maart tot en met 6 mei 2019 subsidie aanvragen voor het ontwikkelen van innovatieve concepten voor duurzame landbouw. De plannen moeten bijdragen aan de doelen uit het ontwerp-Klimaatakkoord en de Gelderse Omgevingsvisie Gaaf Gelderland.

Het gaat om innovatieve concepten die passen in het Koersdocument. In dit document kunt u lezen dat we innovaties voor losse bedrijven niet langer ondersteunen. De subsidie is bedoeld voor het ontwikkelen van vernieuwende plannen die verder gaan dan het persoonlijke bedrijfsbelang.

Wie kunnen subsidie aanvragen

We verstrekken subsidie aan een samenwerkingsverband dat uit ten minste 2 partijen bestaat. Hiervan is er minstens 1 landbouwer, of in dienst bij een organisatie die de landbouwsector vertegenwoordigt.

Hoogte van de subsidie

Per project geven we €20.000 tot €100.000 subsidie. De subsidie bestaat voor een deel uit Europees geld (POP3) en voor een deel uit provinciaal geld. Het totale subsidiebedrag is €1,25 miljoen. De subsidie bestaat voor een deel uit Europees geld (POP3) en voor een deel uit geld van de provincie. De beste voorstellen krijgen mogelijk subsidie. Een adviescommissie beoordeelt de projecten.

Voorwaarden

Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. Hiervoor verwijzen wij u naar de Nadere regels van het Openstellingsbesluit Innovatieve Concepten 2019.

Tendersysteem

Subsidieverlening verloopt via een tendersysteem: van 18 maart tot en met 6 mei 2019 kunnen subsidieaanvragen worden ingediend. De beste voorstellen komen in aanmerking voor subsidie.

Downloads

Aanvragen

Aanvragen kan van 18 maart tot en met 6 mei 2019 via de site van RVO.