Subsidie voor welzijnsvriendelijke stalvloeren

Bent u vleeskalverhouder en wilt u in de stal investeren in ammoniakreducerende apparaten of welzijnsvriendelijke stalvloeren? Dan kunt u vanaf 1 oktober 2018 hiervoor subsidie aanvragen. Met deze subsidie krijgt de vleeskalversector een kwaliteitsimpuls en dit stimuleert innovatie, duurzaamheid en dierenwelzijn.

De subsidie is bedoeld voor vleeskalverhouders die eigenaar zijn van een of meer stallen waarin zij bedrijfsmatig vleeskalveren houden.

Budget

Er is in totaal € 15 miljoen beschikbaar gesteld voor 2018 en 2019. Dit bedrag is verdeeld in € 7,5 miljoen voor ammoniakreducerende apparaten en € 7,5 miljoen voor welzijnsvriendelijke stalvloeren.

De subsidie bedraagt maximaal 40% van de kosten die u maakt voor de aanschaf en installatie van uw investering. Voor ammoniakreducerende apparaten is het maximum subsidiebedrag € 100.000 per vleeskalverhouder.

Subsidiabele kosten

De volgende kosten zijn subsidiabel:

 • de kosten van de aanschaf en installatie van een nieuw ammoniakreducerend apparaat of nieuwe welzijnsvriendelijke stalvloer
 • de kosten van de aanschaf van nieuwe roostervloeren
 • de kosten voor het laten infrezen van bestaande roostervloeren

Ammoniakreducerende apparaten

U investeert in één of meer ammoniakreducerende apparaten uit bijlage 1 van de Regeling Ammoniak en veehouderij (Rav). U kunt op dit moment alleen subsidie aanvragen voor luchtwassers. Hiermee wordt de uitstoot van ammoniak, geur en/of fijnstof in de stal beperkt.

Voorwaarden offerte

 • In de offerte staat om welk ammoniakreducerend apparaat het gaat.
 • In de offerte staat de Rav-code van het apparaat en het reductiepercentage.
 • De offerte mag nog niet zijn ondertekend. U mag dus nog geen verplichting zijn aangegaan voordat u de subsidie heeft aangevraagd.

Welzijnsvriendelijke stalvloeren

De kenmerken waaraan de welzijnsvriendelijke vloeren moeten voldoen zijn gebaseerd op het onderzoeksrapport Alternatieve vloeren voor vleeskalveren van Wageningen Livestock Research 2017. De onderzochte vloeren in dit rapport en ook nieuw te ontwikkelen vloeren komen voor subsidie in aanmerking wanneer ze aan de voorwaarden voldoen.

U investeert in een welzijnsvriendelijke stalvloer die aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • De indrukbare toplaag is duurzaam en getest.
 • De vloer biedt loop- en ligcomfort, en zijn allebei getest.
 • De vloer is hygiënisch.

De uitgebreide voorwaarden leest u in bijlage 3 van de Regeling Europese EZ-subsidies.

Voorwaarden offerte

Voor de offerte van de welzijnsvriendelijke stalvloer gelden de volgende voorwaarden:

 • In de offerte staat om welke welzijnsvriendelijke stalvloer het gaat
 • In de offerte staat dat de vloer voldoet aan de voorwaarden van de duurzaamheid van de toplaag, het loop- en ligcomfort en hygiëne.
 • In de offerte staat welke tests zijn uitgevoerd en hoe de vloer gescoord heeft.
 • In de offerte staan de maatvoeringen van de vloer.
 • In de offerte staat dat de leverancier tenminste 5 jaar garantie geeft op slijtage, productiefouten en beschadiging bij normaal gebruik.
 • In de offerte staat dat de leverancier een gebruiksadvies voor het verantwoord toepassen van een hogedrukreiniger meelevert.
 • De offerte mag nog niet zijn ondertekend, u mag dus nog geen verplichting zijn aangegaan voordat u de subsidie heeft aangevraagd.

Meer informatie

De regeling wordt uitgevoerd door RVO, op de website van RVO is meer informatie te vinden over deze regeling

U vraagt de subsidie Investeringen in kalverstallen aan via mijn.rvo.nl.  

De volgende openstelling is van 1 september 2019 tot en met 30 september 2019.