Subsidie niet-productieve investeringen hydrologische maatregelen PAS Friesland

Deze openstelling is bedoeld voor projecten voor niet-productieve investeringen voor hydrologische maatregelen die de stikstofuitstoot verminderen, bijdragen aan het herstel van de natuur en economische ontwikkelingen mogelijk maken in de volgende Friese PAS-gebieden (Natura 2000-gebieden): Alde Feanen, Duinen Terschelling, Rottige Meenthe & Brandemeer, Van Oordt’s Mersken en Wijnjeterperschar.

Wat zijn de voorwaarden?

  • Subsidie wordt verstrekt voor kosten voor zover noodzakelijk en redelijk in relatie tot het doel van het project.
  • De investering dient, of tenminste grotendeels, plaats te vinden in een van de volgende Natura 2000-gebieden: Alde Feanen, Duinen Terschelling, Rottige Meenthe & Brandemeer, Van Oordt’s Mersken en Wijnjeterperschar.
  • Het totaal aan proceskosten voor voorbereiding en uitvoering van de fysieke maatregelen bedraagt maximaal 30% van de totale subsidiabele kosten.
  • Subsidie wordt verstrekt voor maatregelen met een directe link met de landbouw.
  • Subsidie wordt verstrekt voor niet-productieve investeringen. Niet-productieve investeringen zijn investeringen die geen aanmerkelijke stijging van de waarde of rentabiliteit van een bedrijf tot gevolg hebben.
  • Hoogte van de subsidiabele kosten bedragen na beoordeling minimaal 250.000 euro
  • Alle voorwaarden vind je in het openstellingsbesluit

Openstellingsbesluit

Meer informatie staat in het openstellingsbeluit.

Aanvragen

Aanvragen kan vanaf 20 mei 2019, 9:00 uur tot en met 28 juni 2019, 17:00 uur via de website pop3 webportal