Subsidie Jonge Boerenregeling Zeeland

De Jonge Boerenregeling stimuleert jonge landbouwers (t/m 40 jaar) fysiek te investeren in de verduurzaming van hun agrarische onderneming. Het gaat dan voornamelijk om de aanschaf van moderne installaties en machines. De regeling is opgesteld van 7 december 2020 tot en met 12 februari 2021. De modernisering moet bijdragen aan verbetering van bijvoorbeeld het milieu, biodiversiteit of volks- en diergezondheid en mag niet alleen of hoofdzakelijk gericht zijn op verbetering van de rentabiliteit van de onderneming. Het is dit jaar voor het eerst dat deze EU-regeling door de provincies wordt opengesteld, voorheen gebeurde dit door het ministerie van Economische Zaken. Het maximaal beschikbare budget voor Zeeland in deze openstelling bedraagt € 381.600,– euro, waarvan de helft uit het Europese budget van het Europees Fonds voor Landbouw en Plattenlandsontwikkelingen (ELFPO) komt. De andere helft draagt de Provincie Zeeland bij.

Meer informatie

Aanvragen