Subsidie bodem- en waterkwaliteit voor loonwerkers

Subsidie is beschikbaar voor loonwerkbedrijven die van plan zijn te investeren in machines die de bodem- en waterkwaliteit ten goede komen. Zo kan bijvoorbeeld subsidie worden verstrekt voor de aanschaf van systemen voor precisiebemesting of voor investeringen in machines voor onkruidbestrijding.

Subsidiemogelijkheden

U kunt subsidie aanvragen voor:

Voor de meerkosten, die zijn verbonden aan de koop van nieuwe machines die een aanpassing vormen ten opzichte van standaardmachines of de koop van nieuwe onderdelen voor de aanpassing van bestaande machines en de montage hiervan.

De subsidie bedraagt ten hoogste 40% van de subsidiabele kosten, met een minimum van € 3.000 en een maximum van € 20.000.

Investeringslijst

U ontvangt subsidie voor investeringen die op de investeringslijst staan. Een greep uit deze investeringen:

 • Bodemmaatregelen
  Rupsen voor tractoren (meerkosten)
  – Brede banden in combinatie met luchtdrukwisselsysteem
  – Schijveneg met gekartelde schijven
  – Ecoploeg
 • Gebruik van mest en nutriënten
  Systemen voor precisiebemesting
  – Meetsysteem stikstofgehalte voor het gewas
  – Systemen om bodem in kaart te brengen
 • Gebruik van gewasbeschermingsmiddelen
  Mechanische onkruidbestrijding
  – Intrarijwieders
  – Mechanische onkruidknippers
  – Driftreducerende spuittechnieken
  – Boomgaardspuitmachine
  – Sensorgestuurde of andere selectieve spuitapparatuur
  – UV-gewasbeschermingsinstallaties
  – Gesloten vul- en doseersysteem spuitapparatuur
 • Maatregelen voor erfsituatie en bedrijfsgebouwen
  Opvang en hergebruik schoon erf- en/of dakwater
  – Infiltratiekoffers voor infiltratie van schoon erf- en/of dakwater
  – Waterdichte opslagput voor
  – (Water)veegmachine
  – Machinewasplaats

Hoeveel subsidie?

De subsidieregeling opent op 1 oktober en sluit wanneer het budget is uitgeput en anders op 31 maart 2019. In totaal is er € 1 miljoen beschikbaar.

U heeft nu de kans om te investeren in bovenstaande middelen, ondersteund door de overheid. Want u ontvangt 40 procent van de subsidiabele kosten tot een maximum van 20.000 euro per aanvraag. De subsidie moet minimaal 3.000 euro bedragen.

Subsidie aanvragen

U kunt een aanvraag indienen van 1 oktober 2018 t/m 31 maart 2019. Let op: wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Aanvragen gaan via de website van de provincie Gelderland.