Samenwerking voor innovaties Zeeland

Op basis van het Europese Plattelandsontwikkelings-programma (POP3) stelt de Provincie een subsidiemaatregel open voor “Samenwerking voor Innovaties”. Deze openstelling is gericht op samenwerking aan kennisontwikkeling rond innovaties met betrekking tot klimaatadaptatie in het waterdomein ten behoeve van de landbouw. De doelstelling is in de Zeeuwse landbouwpraktijk opschaalbare praktische innovatieve concepten te testen die de zoetwatersituatie voor de landbouwsector robuuster maken ten aanzien van klimaatverandering. Voorwaarden hierbij zijn dat deze concepten gering beslag leggen op grondstoffen en omgevingskwaliteit en biodiversiteit minstens behouden blijven. De investeringen dienen altijd een link te hebben met de landbouw. Het bedrag dat wordt opengesteld bedraagt in totaal € 800.000 aan Europese middelen. Aangezien de benodigde nationale publieke cofinanciering niet door de Provincie Zeeland in het openstellingsbesluit beschikbaar wordt gesteld, dient een aanvraag voorzien te zijn van een subsidie-intentie van een andere overheid.

Meer informatie

Aanvragen kan vanaf 6 mei 2019, 09.00 uur, tot en met 2 september 2019, 17:00 uur.

 

Lees het openstellingsbesluit

Indiening van projectvoorstellen verloopt via RvO.nl, via de website: POP3 Webportal