Samenwerking voor innovaties (in het kader van EIP) Noord-Holland

Deze openstelling (§ 8) richt zich op “Samenwerking voor innovatie (in het kader van EIP (Europees Partnerschap voor innovatie))” en is bedoeld voor het ontwikkelen en valideren van praktische kennis en technologie met een groep van ondernemers, die met name resulteert in technische innovatie, productinnovatie, procesinnovatie, organisatie-innovatie, innovatie in businessconcepten en/of uiteindelijk in systeeminnovatie.
Het gaat om innovaties binnen de sector maar ook om cross-overs met andere sectoren en markten, die betrekking hebben op één of meer thema’s uit de Verordening.

Openstellingsbesluit

Meer informatie over deze openstelling staat in het openstellingsbesluit.

Aanvragen

Aanvragen kunnen ingediend worden van . Bij de aanvraag moet een projectplan (met eventuele bijlagen) bijgevoegd worden. De regeling gaat 5 juli open en sluit op 27 augustus 2021. U kunt uw aanvraag hier digitaal indienen

Voor meer informatie over het Europees Partnerschap voor Innovatie (EIP), zie http://toekomstglb.nl/pop/eip/