Samenwerking voor innovaties Drenthe

Ontvang subsidie voor het uitvoeren van een innovatieproject in de landbouwsector. Het project dient bij te dragen aan een of meer van de vier doelstellingen uit de AgroAgenda en/of draagt bij aan de inzet van de regiodeal Natuurinclusieve Landbouw en wat zich bevindt in TRL niveau 4, 5, 6 en/of 7.

Voor wie

Een samenwerkingsverband van minimaal twee partijen. Er is minimaal één landbouwer actief binnen het samenwerkingsverband en geen van de partijen neemt meer dan 70% van de subsidiabele kosten voor haar rekening.

Waarvoor kun je subsidie krijgen?

  • Coördinatiekosten voor het samenwerkingsverband
  • Kosten voor het verspreiden van resultaten van het project
  • Operationele kosten direct verbonden aan de uitvoering van het innovatieproject
  • Kosten voor projectmanagement en projectadministratie

Wat zijn de voorwaarden?

  • Het project bevindt zich op TRL-niveau 4, 5, 6 en/of 7
  • Hoogte van de subsidie bedraagt na beoordeling minimaal 150.000 euro
  • Het project wordt geheel of grotendeels uitgevoerd in provincies Drenthe, Fryslan en/of Groningen
  • Subsidie wordt alleen verstrekt voor kosten voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van het project
  • Aan het samenwerkingsverband neemt ten minste een landbouwer deel
  • Alle voorwaarden vind je in het openstellingsbesluit

Openstellingsbesluit

Meer informatie staat in het openstellingsbesluit

Aanvragen

Aanvragen kan vanaf 17 juni 2019 9.00 uur tot en met vrijdag 23 augustus 2019 17.00 uur via het POP3 webportaal