Samenwerking voor innovatie (EIP) Zeeland

In Zeeland kunnen samenwerkingsverbanden, waarbij minstens één agrarisch bedrijf betrokken is, subsidie aanvragen voor innovatieprojecten gericht op de transitie naar een duurzamere landbouw. Het gaat om activiteiten die kennis ‘praktijkrijp’ maken en een transitie naar een meer volhoudbare landbouw realiseren en/of de biodiversiteit in het agrarisch gebied bevorderen. De aanvraag kan ingediend worden van 28 juni t/m 1 oktober 2021.

Voor meer informatie kun je terecht op de website van de Provincie Zeeland.