Samenwerking voor innovaties (in het kader van EIP) Limburg

Deze openstelling (§ 8) richt zich op “Samenwerking voor innovatie (in het kader van EIP (Europees Partnerschap voor innovatie))” en is bedoeld voor het ontwikkelen en valideren van praktische kennis en technologie met een groep van ondernemers, die met name resulteert in technische innovatie, productinnovatie, procesinnovatie, organisatie-innovatie, innovatie in businessconcepten en/of uiteindelijk in systeeminnovatie.

Het gaat om innovaties binnen de sector maar ook om cross-overs met andere sectoren en markten, die betrekking hebben op één of meer thema’s uit de Verordening.

Aanvragen

Aanvragen kunnen ingediend worden van 14 mei 2018. Bij de aanvraag moet een projectplan (met eventuele bijlagen) bijgevoegd worden. U kunt uw aanvraag hier digitaal indienen

Voor meer informatie over het Europees Partnerschap voor Innovatie (EIP), zie http://toekomstglb.nl/pop/eip/