Samenwerking in het kader van het EIP Veenkoloniën

Deze openstelling voor samenwerking in het kader van het EIP is specifiek opgesteld voor de deelnemende en de uitvoerende partijen in de Operationele Groepen die zijn opgericht in de provincies Groningen en Drenthe en in de EIP openstellingen van de provincies Groningen en Drenthe in 2017 een beschikking hebben ontvangen om te werken aan het ontwikkelen van een groen economisch verdienmodel waarmee verduurzaming in de Veenkoloniën blijvend kan worden ingevuld óók na 2020.

Deze partijen hebben inmiddels ideeën ontwikkeld om de vergroening van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid op een andere, innovatievere wijze in te vullen waarmee de maatschappelijke doelen op dit vlak beter worden bereikt, zonder dat daar op termijn ook subsidies voor nodig zijn. Deze partijen hebben specifieke kennis van het gebied en hebben een breed draagvlak en netwerk in het gebied. Om deze ideeën nu in de praktijk te gaan toetsen wordt hun met deze openstelling de mogelijkheid gegeven om de ideeën in projectvoorstellen in te dienen, die vervolgens tot uitvoering en toetsing van de ideeën moeten leiden.

Er is € 2.140.000,00 subsidie beschikbaar, verdeeld over drie onderwerpen van groene verdienmodellen:
1. Bodem en organische stof (€ 1.190.000,00)
2. Gezonde gewassen (€ 470.000,00)
3. Benutting van regionale stromen (€ 480.000,00)

Openstellingsbesluit

Meer informatie staat in het openstellingsbesluit.

Aanvragen

Aanvragen kan vanaf 8 december 2017 t/m 6 januari via het POP3 Webportaal.