Regeling trainingen, workshops, ondernemerscoaching en demonstraties provincie Zeeland

In het kader van het Europese Plattelandsontwikkelings-programma (POP3) stelt de provincie een subsidiemaatregel open voor  demonstraties, het verzorgen van trainingen, workshops of onderlinge coaching aan een groep van landbouw­onder­nemers die de volgene doelstellingen hebben:

  • het informeren over innovaties en modernisering zoals passend bij een transitie naar een meer volhoudbare landbouw;
  • de toepassing ervan te bevorderen rond één of meerdere thema’s als genoemd in artikel 2.1.1. van de Verordening subsidies Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP-3) Zeeland.

Indiening van projectvoorstellen verloopt via de website van RvO.nl

Trainingen, workshops, ondernemerscoaching en demonstraties provincie Zeeland

Projectindieners kunnen vanaf 17 april 2019, 09.00 uur tot 12 juli 2019, 17.00 uur van onderstaande documenten gebruik maken om hun subsidieaanvraag in te dienen:

Indiening van projectvoorstellen verloopt via RvO.nl, via de website: POP3 Webportal