Regeling Niet-productieve investeringen water, internationale doelen

In het kader van het Europese Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP-3) stelt de provincie een subsidiemaatregel open van 13 januari 2020, 09.00 uur, tot en met 3 februari 2020, 17:00 uur voor niet productieve investeringen Water, internationale doelen.Niet productieve investering zijn investeringen die geen aanmerkelijke stijging van de waarde of rentabiliteit van een bedrijf tot gevolg hebben. De investeringen dienen een link te hebben met de landbouw. Het bedrag dat wordt opengesteld bedraagt in totaal € 745.951,– aan Europese middelen (ELFPO).

Voor het indienen van een project dient u gebruik te maken van het aanvraagformulier op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland   (RvO.nl).  Het format voor het projectplan dient u te downloaden, daarna in te vullen en vervolgens bij het aanvraagformulier te uploaden.

Nadat u het volledig ingevulde aanvraagformulier, projectplan alsmede alle andere noodzakelijke bijlagen hebt ingediend, ontvangt u een ontvangstbevestiging van RvO.nl.