Regeling LEADER Lopende kosten Fryslân

Open te stellen: De regeling Lopende kosten, promotie en voorlichting, submaatregel 4, voor de uitvoering van Lokale Ontwikkelingsstrategieën in het kader van LEADER als bedoeld in artikel 3.5.1 tot en met 3.5.5 van de Regeling, voor de periode van 15 maart 2019, 09.00 uur tot en met 31 december 2019, 17.00 uur.

Budget LEADER Lopende kosten Fryslân

Het subsidieplafond voor de openstellingsperiode vast te stellen op:

  • 1. Maximaal € 516.000,- te bestemmen voor de LAG Noordoost Fryslân;
  • 2. Maximaal € 480.000,- te bestemmen voor de LAG Noardwest Fryslân;

samengesteld uit een bijdrage van 50% uit het ELFPO en 50% uit middelen van de Provincie.

Aanvragen