POP3 subsidie

Regeling Jonge Landbouwers Brabant

De provincie Noord-Brabant stelt per 3 december 2018 t/m 8 februari 2019 een bedrag van 742.951 euro beschikbaar voor agrariërs tot en met 40 jaar. Daarmee wordt deze groep van Brabantse ondernemers ondersteund en gestimuleerd om extra te investeren in verduurzaming en vernieuwing van hun bedrijf. Van 3 december 2018 t/m 8 februari 2019 kan er subsidie aangevraagd worden.

Maatregelen

De volgende investeringen komen in aanmerking:

1 Zonnepanelen
2 Windmolen
4 Warmte kracht werkend op biomassa
5 Warmte kracht regulier (niet geschikt voor biomassa)
6 Kleine windturbine (zonder vergunning)
7 Systemen voor precisie bemesting en/of gewasbescherming inclusief GPS/GIS apparatuur
9 Machines voor niet kerende grondbewerking
10 Machine voor spitten en zaaien tegelijk
11 GPS voor koeien en automatische selectiepoort weiden
14 Open watervoorzieningen voor pluimvee, inclusief aanleg waterleidingen e.d.

Aanvragen