Regeling Jonge boeren Groningen

De komende twee jaar is er in totaal 830.000 euro subsidie beschikbaar voor jonge boeren in de provincie Groningen. Het geld is bedoeld als steun in de rug voor wanneer zij moderne en duurzame installaties of machines willen aanschaffen.

Verbeteringen

De modernisering moet bijdragen aan verbeteringen van het milieu, het klimaat en dierenwelzijn. Jonge boeren zitten financieel vaak krap, omdat ze het bedrijf net hebben overgenomen. Met de subsidie kunnen ze toch investeren.

Met de Jonge Landbouwersregeling kan de jonge landbouwer met een leeftijd tot en met 40 jaar onder voorwaarden subsidie aanvragen. De subsidie bedraagt 30% over de investering en is bedoeld voor investeringen die bijdragen aan verduurzaming op het bedrijf van een jonge landbouwer. Het subsidiebedrag bedraagt minimaal € 10.000,- en maximaal € 20.000,- per aanvraag. Er is geen maximum aan subsidiabele kosten. Er kan voor maximaal 3 investeringen subsidie aangevraagd worden.

Europees geld

De helft van het bedrag is Europees geld, de andere helft komt van de provincie Groningen. De zogeheten ‘jonge boerenregeling’ heeft overigens een landelijke dekking: vanaf nu doen alle provincies eraan mee.

De regeling is opgesteld van 7 december 2020 en 12 februari 2021.

Aanvragen