Niet-productieve investeringen water Zeeland

Niet-productieve investeringen zijn investeringen die geen aanmerkelijke stijging van de waarde of rentabiliteit van een bedrijf tot gevolg hebben. De investeringen dienen een link te hebben met de landbouw. Het bedrag dat is opengesteld voor bovengenoemde periode is € 3.400.000,- is en dat dit bedrag volledig bestaat uit ELFPO middelen provinciale subsidie.

Voorbeelden van bij deze openstelling passende projecten:

  • aanleggen van natuurvriendelijke oevers (verbeteren waterberging en waterkwaliteit)
  • efficiënter gebruik van zoetwater in de fruitteelt

Projectindieners kunnen vanaf 24 juni 2019, 09.00 uur, tot en met 3 september 2019, 17.00 uur van onderstaande documenten gebruik maken om hun subsidieaanvraag in te dienen.

Openstellingsbesluit

Meer informatie staat in het openstellingsbesluit

Formulieren

Aanvragen

Aanvragen gaat via webportal POP3