POP3 Groningen: openstelling voor kavelruil landbouwbedrijven

De openstelling heeft betrekking op paragraaf 2.4 ‘Investeringen in infrastructuur voor de ontwikkeling, modernisering of aanpassing van landbouwbedrijven’. De bewuste paragraaf wordt van 30 mei tot en met 11 juli 2016 opengesteld voor het indienen van aanvragen. Voor deze aanvraagperiode is een budget van € 400.000 beschikbaar.

Subsidie is beschikbaar voor de verbetering van de verkavelingsstructuur van landbouwbedrijven. In aanmerking voor subsidie komen:

  •          landbouwers;
  •          grondeigenaren die geen landbouwer zijn;
  •          pachters;
  •          stichtingen voor kavelruil;
  •          landbouworganisaties;
  •          provincies;
  •          waterschappen;
  •          gemeenten;
  •          natuur- en landschapsorganisaties.

De subsidie bedraagt 100% van de subsidiabele kosten voor proceskosten verkaveling en procedurekosten verkaveling. De subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten van investeringen ten behoeve van een betere bereikbaarheid en bewerkbaarheid van kavels samenhangend met de ruiling van gronden en waarvan de betreffende agrarische ondernemer voordeel geniet, met een maximum van € 600 per toegedeelde hectare. Subsidie wordt niet verstrekt indien de subsidie lager is dan € 200.000.

Aanvragen