Niet-productieve investeringen water Groningen

Ontvang subsidie voor niet-productieve investeringen die bijdragen aan de realisatie van de KRW-doelen. Dit betreft onder andere volgende activiteiten: herinrichtingsmaatregelen watergang (bijvoorbeeld beekherstel, aanleg natuurvriendelijke oevers, aanpassing watergang en/of de aanleg van vispassages).

Deadline indienen aanvraag

De deadline is 15 februari 2019
Het resterende budget is € 3.800.000,= en het subsidiepercentage is 100%.

Voor wie

Landbouwers, grondeigenaren, grondgebruikers, landbouworganisaties, natuur- en landschapsorganisaties, provincies, waterschappen, gemeenten, bestuurscommissies en samenwerkingsverbanden van bovenstaande partijen.

Waarvoor kun je subsidie krijgen?

  • Niet-productieve investeringen die bijdragen aan de realisatie van KRW doelen.

Wat zijn de voorwaarden?

  • Subsidie wordt verstrekt voor kosten voor zover noodzakelijk en redelijk in relatie tot het doel van het project.
  • De niet-productieve investeringen dienen plaats te vinden in de Provincie Groningen
  • Het totaal aan kosten voor begeleiding van de maatregelen bedraagt maximaal 40% van de totale subsidiabele kosten.
  • Subsidie wordt verstrekt voor niet-productieve investeringen met een directe link met de landbouw.
  • Subsidie wordt verstrekt voor niet-productieve investeringen. Niet-productieve investeringen zijn investeringen die geen aanmerkelijke stijging van de waarde of rentabiliteit van een bedrijf tot gevolg hebben.
  • Hoogte van de subsidiabele kosten bedragen na beoordeling minimaal 200.000 euro.
  • Alle voorwaarden vind je in het openstellingsbesluit.

Openstellingsbesluit

Openstellingsbesluit Groningen 2018

Aanvragen

Aanvragen gaat via het POP3 webportaal.