Niet-productieve investeringen voor biodiversiteit, natuur, landschap en hydrologische maatregelen PAS Limburg

Deze POP3 subsidie is bedoeld voor niet productieve hydrologische maatregelen PAS en niet-productieve investeringen voor herstel- of inrichtingsmaatregelen voor natuur, landschap, biodiversiteit.

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt voor niet productieve hydrologische maatregelen PAS en niet-productieve investeringen als bedoeld in het eerste lid, met een aangetoonde directe of indirecte link met de landbouw.

Openstelling 13 december 2018 vanaf 9.00 uur tot en met 24 januari 2019 17.00 uur.

Openstellingsbesluit

Meer informatie staat in het openstellingsbesluit.

Aanvragen