Niet-productieve investeringen voor biodiversiteit, natuur en landschap Zeeland

Binnen het POP-3 wordt nu de regeling “Niet-productieve investeringen voor biodiversiteit, natuur en landschap Zeeland” opengesteld. Op grond van deze regeling kunnen partijen subsidie aanvragen om te investeren in biodiversiteit, natuur en landschap in Zeeland. Deze maatregel is gericht op niet-productieve investeringen voor aanleg, herstel en inrichting voor natuur en landschap. Niet-productieve investeringen zijn die investeringen die geen aanmerkelijke stijging van de waarde of rentabiliteit van het landbouwbedrijf tot gevolg hebben. Om voor subsidie in aanmerking te komen moet een project een directe link met de landbouw hebben. Voor gebieden die geen bestemming landbouw hebben, is met instemming van de Europese Commissie aan de hand van een aantal fictieve voorbeeldprojecten de “bandbreedte” voor de relatie met de landbouw aangegeven.

De te verlenen subsidie bedraagt maximaal € 600.000 en minimaal € 200.000. Het subsidiepercentage voor deze openstelling bedraagt 100% van de subsidiabele kosten.

De openstellingsperiode loopt van 19 maart 2018 tot en met 18 mei 2018, 17.00 uur. In deze periode kunnen aanvragen worden ingediend bij de Provincie Zeeland.

Meer informatie

Indiening van projectvoorstellen verloopt via RvO.nl, via de website: POP3 Webportal