Niet-productieve investeringen voor biodiversiteit, natuur en landschap Groningen

Doel van de openstelling is primair om de landschappelijke hoofdstructuur te versterken, door de verschillende elementen die verwijzen naar het ontstaan van het huidige landschap te herstellen, te ontwikkelen en beter zichtbaar maken. Secundair doel is om de biodiversiteit voor de genoemde landschapselementen een forse impuls te geven.

Niet-productieve investeringen voor biodiversiteit, natuur en landschap Groningen

De Provincie Groningen zal paragraaf 5 van de Regeling drie keer openstellen. Om zo goed mogelijk aan te kunnen sluiten bij de diverse gebieden is maatwerk nodig. Door de openstelling in drie rondes te regelen, kan per gebied een gerichte focus worden verkregen. In de Omgevingsvisie en in de Visie ANLB zijn de karakteristieke landschapselementen opgenomen die bedreigd worden en daarom extra aandacht behoeven. Door een gerichte openstelling kan de focus nadrukkelijker op deze elementen worden gelegd.

Subsidie wordt verstrekt voor investeringen die vallen onder het vigerend beleid, gericht zijn op versterking van de biodiversiteit, waaronder het verhogen van de waterpeilen en het realiseren van natte natuur, en plaats vinden binnen de volgende natuurgebieden;

  • a.De weidevogelgebieden: a1 Hoeksmeer, a2 Reitdiep en a3 Gorecht;
  • b. Westerbroek: de natte verbinding tussen ’t Roegwold en het Hunzedal;
  • c. De Drie Polders: Westerkwartier.

Openstellingsperiode

Het openstellingsbesluit richt zich alleen op herstel en inrichting en heeft geen invloed op de beschikbare budgetten voor het agrarisch natuur- en landschapsbeheer.

De regeling is opengesteldĀ  van 12 november 2018, 9.00 uur tot en met vrijdag 15 februari 2019, 17.00 uur

Aanvragen

Aanvragen gaat via deze website.