Lopende kosten voor de 2 LEADER groepen Holland Rijnland en Polders met Waarden

De plaatselijke ontwikkeling van plattelandsgebieden wordt geleid door de Lokale Actie Groepen Holland-Rijnland en Polder met Waarden op basis van Lokale Ontwikkelingsstrategieën (LOS). De regeling is bedoeld om de Lokale Actie Groepen in staat te stellen om de LOS uit te voeren en in dat kader projecten te (laten) realiseren.

Voorwaarden

De voorwaarden voor subsidie verschillen per paragraaf in de Uitvoeringsregeling POP3. Raadpleeg de Uitvoeringsregeling voor de uitgebreide voorwaarden.

  • In het algemeen komen landbouwers, grondeigenaren, grondgebruikers, landbouworganisaties, natuur- en landschapsorganisaties, provincies, waterschappen, gemeenten en samenwerkingsverbanden van bovenstaande partijen voor subsidie in aanmerking
  • Voor het onderdeel LEADER gelden andere begunstigden

 

Lees het openstellingsbesluit

Aanvragen