Lopende kosten en dynamisering LEADER Zeeland

Wie kan subsidie aanvragen?

Een en ander is afhankelijk van de maatregel in het POP, maar in het algemeen worden landbouwers,  grondeigenaren, grondgebruikers, landbouworganisaties, natuur- en landschapsorganisaties, provincies, waterschappen, gemeenten en samenwerkingsverbanden van bovenstaande partijen als begunstigden aangegeven. In het kader van de Leader- werkwijze kunnen stichtingen, verenigingen, particulieren en andere private partijen ook een aanvraag indienen.
Minimaal 90 procent van het programmabudget moet terechtkomen bij agrariërs.

Waarvoor is de subsidie?

In Nederland geldt dat het POP-3 programma zich afspeelt binnen de thema’s:

  • versterken van innovatie, verduurzaming en concurrentiekracht van de landbouw
  • steun voor investeringen van jonge boeren
  • natuur en landschap
  • verbetering van de waterkwaliteit
  • LEADER-werkwijze (bottom-up benadering van vitalisering van het platteland)

De Provincie vraagt bij de beoordeling van subsidieaanvragen in het kader van de Leader werkwijze advies aan de twee Lokale Actie Groepen in Zeeland. In het kader van de overige maatregelen maakt een selectie/adviescommissie onderdeel uit van de procedure. Deze adviescommissies bestaan uit vertegenwoordigers van organisaties zoals landbouwers en sociaaleconomische partners. Zij spelen een belangrijke rol bij plattelandsontwikkeling in de regio en moeten er mede voor zorgen dat de beste projecten voor subsidie in aanmerking komen. Dit laatste is een eis van de EC.

Aanvragen

De openstellingsperiode is van 15-07-2016 tot en met 15-08-2016 via de site van RVO