LEADER Overijssel (lopende kosten en dynamisering LEADER Overijssel)

Het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) is het derde Europese subsidieprogramma voor het ontwikkelen, verduurzamen en innoveren van het Nederlandse platteland. POP3 is een vervolg op POP2 en loopt van 2014 tot 2020. Op deze pagina vraagt u de POP3 Lopende kosten en dynamisering LEADER Overijssel aan. Aanvragen kan vanaf 3 april 2017.