LEADER Zuidoost Drenthe

LEADER is een programma van de Europese Unie met als doel plattelandsgebieden economisch te versterken. LEADER Zuidoost Drenthe is binnen de nieuwe programmaperiode (2014-2020) kandidaat als één van de Nederlandse LEADER-gebieden. Het gebied beslaat de gemeenten Aa & Hunze (veenkoloniale deel), Emmen, Coevorden en Borger-Odoorn. Het LEADER-programma wordt mede gefinancierd door de gemeente en/of de provincie. Voor het gebied is € 2,4 miljoen aan Europese gelden ter beschikking gesteld, waarbij hetzelfde bedrag aan cofinanciering vanuit de provincie/gemeenten en € 3,2 miljoen ook van privaat worden opgeteld. Totaal kan € 8 miljoen euro geïnvesteerd worden in het gebied. De focus van de LEADER-aanpak in dit gebied is sociaaleconomische structuurversterking, en zal nauw aansluiten op de geconcentreerde aanpak in dit gebied.

Thema’s

Stimulering van plaatselijke ontwikkeling in plattelandsgebieden

Draagt bij aan bevordering van sociale inclusie en bestrijding armoede

Waar gaan we ons op richten:

  • Bestrijding gevolgen krimp
  • Stad – land relaties die bijdrage leveren aan ontwikkeling platteland
  • Economische en sociale innovaties op het platteland
  • Economische ontwikkeling, sociale cohesie en bevordering werkgelegenheid op het platteland
  • Leefbaarheid

De periode voor het indienen van aanvragen is:

  • vanaf 1 april 2021 09.00 uur

Aanvragen gaat via de site van RVO