LEADER Weidse Veenweiden

Kern van LEADER Weidse Veenweiden is het werken van onderop. Daarom kan iedereen bij de Aanjaaggroep terecht met een projectidee dat meehelpt de Lokale Ontwikkelingsstrategie te realiseren. Het projectidee wordt dan besproken in de Aanjaaggroep en die bekijkt dan met de indiener of en hoe het idee het beste verder kan worden geholpen. Als het project uitvoeringsgereed is, kan een financiële bijdrage worden aangevraagd bij de provincie.

Met de Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS) wil de Aanjaaggroep van  LEADER Weidse Veenweiden een duurzame plattelandseconomie in de Weidse Veenweiden stimuleren door het inzetten van tijd, kennis en geld. Hoofdthema is het verstevigen van de relaties tussen stad, dorp en land. Daarbinnen zijn er drie thema’s:

  • Plek voor pioniers: Hoe creëren we broedplaatsen voor vernieuwing?

Op een innovatieve manier de streek zichtbaar maken op het gebied van  gezondheid, dorpsvernieuwing, maatschappelijk ondernemerschap, erfgoed, agrotoerisme.

  • Eigen ketens en kringlopen: hoe komen we tot een meer circulaire economie?

Korte integrale kringlopen realiseren: van een consumptie-economie naar een circulaire economie.

  • Voedsel van dichtbij: hoe kunnen we stad en land, producent en consument beter met elkaar verbinden?

Logistiek en distributie van voedsel van dichtbij verbeteren, producten en productie van voedsel van dichtbij bij consument bekender maken.

De Lokale Ontwikkelingsstrategie is hier te downloaden.

Wat biedt de Aanjaaggroep?
De Aanjaaggroep is een groep betrokken mensen die wonen, werken en/of ondernemen in het gebied. Ze willen vernieuwingen aanjagen, netwerken met elkaar en met projectideeën verbinden en het uitwisselen van kennis stimuleren. Ze doet dat door inspirerende bijeenkomsten te organiseren, door mee te denken met de ontwikkeling van een projectidee en door een project met geld te ondersteunen.

Meer informatie over LEADER Weidse Veenweiden

Op de website http://www.leaderweidseveenweiden.nl vindt u meer informatie over de Lokale Ontwikkelingsstrategie en de plattelandscafés.

Aanvragen

U kunt uw aanvraag tot en met , tot  indienen.

Aanvragen gaat via de site van RVO.nl