LEADER Utrecht-Oost

De Kromme Rijnstreek vormt samen met de Heuvelrug en de Vallei een nieuw LEADER-gebied: “LEADER Utrecht-Oost”.

Speerpunten in deze periode zijn ‘het verbinden van stad en platteland’ (met speciale aandacht voor voedsel, recreatie en educatie) en ‘innovatie’ (met speciale aandacht voor duurzame energie, sociale innovatie en zorg voor elkaar). U vindt hier een samenvatting van de thema’s voor de komende periode. De LEADER Lokale Ontwikkelings Strategie, kortweg LOS, is hier te downloaden.

Toets uw projectidee

Projecten dienen bij te dragen aan één van de twee Lokale Ontwikkelingsstrategieën om voor een bijdrage in aanmerking te kunnen komen. Dat wordt door de LAG’s bepaald aan de hand van selectiecriteria en oproepen die de LAGs doen via hun websites en andere communicatiekanalen. Het wordt aanbevolen om al in een pril stadium van uw projectidee contact op te nemen met de LAG’s om u te laten adviseren over de aansluiting van uw idee bij de strategie en de procedure. Een subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten bestaande uit 25% uit het ELFPO en 25% uit een provinciale bijdrage of andere overheidssteun. De subsidie bedraagt minimaal € 25.000 en maximaal € 200.000.

Beschikbare middelen

In totaal is er € 2.387.500 beschikbaar gesteld, bestaande uit € 1.925.000 uit het Europees Landbouw Fonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) en € 462.500 uit Agenda Vitaal Platteland. Hiervan is maximaal € 937.500 uit ELFPO en maximaal € 162.500 uit AVP te bestemmen voor projecten in het LEADER-gebied Weidse Veenweiden. Voor LEADER Utrecht Oost is maximaal € 987.500 uit ELFPO en maximaal € 300.000 uit AVP beschikbaar

 

Aanvragen via de site van RVO