LEADER subsidie Achterhoek Gelderland

Het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) is het derde Europese subsidieprogramma voor het ontwikkelen, verduurzamen en innoveren van het Nederlandse platteland. POP3 is een vervolg op POP2 en loopt van 2014 tot 2021. Op deze pagina vraagt u de POP3-subsidie Leader Achterhoek voor de provincie Gelderland aan.

Subsidiemogelijkheden

U kunt subsidie aanvragen voor projecten die passen binnen de Lokale Ontwikkelingsstrategie LEADER-Achterhoek. Daarbij kunt u bijvoorbeeld denken aan projecten die:

  • ervoor zorgen dat burgers langer in het buitengebied kunnen blijven wonen
  • werkgelegenheid stimuleren
  • leegstand tegengaan
  • recreatie en toerisme tussen stad en platteland versterken
  • de afzet van streekvoedsel bevorderen
  • samenwerking tussen regio’s verbeteren.

Voorwaarden

Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. Hiervoor verwijzen wij u naar het openstellingsbesluit Uitvoering projecten LEADER-Achterhoek.

Subsidie aanvragen

U vraagt uw subsidie aan via Mijn RVO. Hier vindt u ook meer informatie over de aanvraagprocedure.

Deze tender is opengesteld vanaf 1 januari 2020 vanaf 09.00 uur tot en met 31 december 2020, 17.00 uur.

Formulieren en informatie

Lees ook: