LEADER programma voor de Kop van Noord-Holland

‘Kopkracht’ is het motto van het derde LEADER programma voor de Kop van Noord-Holland. De partijen achter het plan gaan organisaties en bedrijven stimuleren tot samenwerking die leidt tot kansrijke projecten. De projecten moeten bijdragen aan de ontwikkeling van de regionale economie, zoals het bevorderen van toerisme. Ook moeten de projecten leiden tot investeringen in duurzaamheid.

Projecten indienen bij het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland

Partijen kunnen vanaf 18 oktober 2016 projecten indienen bij het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord. De plannen worden beoordeeld door een onafhankelijke adviescommissie: de LEADER -groep. Deze commissie gaat de provincie adviseren welke projecten subsidie krijgen.

Plattelandsontwikkelingsprogramma

Kopkracht is opgesteld nadat de provincie partijen uit het landelijk gebied vorig jaar opriep om gezamenlijk met een ontwikkelingsstrategie te komen die gesubsidieerd kan worden uit LEADER. LEADER is een onderdeel van het Europese Plattelandsontwikkelingsprogramma 2015-2020 (POP3), een programma met een focus op innovatie en duurzaamheid. Vanuit dit programma wordt € 1,8 miljoen Europese subsidie beschikbaar gesteld. Het bedrijfsleven financiert Kopkracht met € 2,4 miljoen. De provincie Noord-Holland draagt € 765.000,- bij. Ook de gemeenten Hollands Kroon, Den Helder, Schagen en Texel dragen samen € 765.000,- bij.

Meer informatie

Meer informatie over het indienen van projecten is te vinden bij www.leaderkvnh.nl.

Aanvragen

Vanaf 17 oktober 2016 tot en met 15 november 2018 kunt u projecten indienen via de site van RVO.