LEADER programma voor de Kop van Noord-Holland

‘Kopkracht’ is het motto van het derde LEADER programma voor de Kop van Noord-Holland. De partijen achter het plan gaan organisaties en bedrijven stimuleren tot samenwerking die leidt tot kansrijke projecten. De projecten moeten bijdragen aan de ontwikkeling van de regionale economie, zoals het bevorderen van toerisme. Ook moeten de projecten leiden tot investeringen in duurzaamheid.

Meer informatie

Meer informatie over het indienen van projecten is te vinden bij www.leaderkvnh.nl.

Aanvragen

Vanaf 5 juli 2021 tot en met 27 augustus 2021 kunt u projecten indienen via de site van RVO.