LEADER Grenscorridorgebied N69

LEADER ondersteunt bewoners, ondernemers en organisaties bij het uitwerken en uitvoeren van plannen die vanuit de samenleving komen en bijdragen aan de ontwikkeling van de eigen streek. Een bijzonder kenmerk van LEADER is dat mensen uit de streek zelf bepalen welke projecten een eenmalige subsidie ontvangen. Projecten die kans maken, zijn gericht op verbindingen tussen stad en platteland, voedsel, recreatie, educatie en innovatie.

LEADER subsidie

De provincie Noord-Brabant heeft het Grenscorridorgebied als LEADER gebied aangewezen. De gebiedsontwikkeling bestaat uit drie onderdelen: de aanleg van een nieuwe weg, lokale maatregelen die daarmee gepaard gaan en investeringen in natuur, water, landbouw, landschap en recreatie. Door deze investeringen gezamenlijk met partners op te pakken is de kans op een succesvolle uitvoering groter.

In de Lokale Ontwikkelingsstrategie Grenscorridor N69 (LOS)  staat beschreven hoe de regionale partners dit willen bereiken.

Vanaf 17 juli 2017 kunnen ondernemers, verenigingen, organisaties en bewoners uit het Grenscorridorgebied (gemeenten Waalre, Eersel, Veldhoven, Valkenswaard en Bergeijk) subsidie aanvragen in het kader van de LEADER-regeling voor projecten die goed aansluiten op de drie gekozen LEADER speerpunten:

  •  stad-land relaties
  •  uitbreiden/verbeteren toeristische infrastructuur
  • circulaire economie

Welke projecten komen in aanmerking?

Initiatieven en innovaties in toerisme en landbouw, het aantrekkelijker maken van het landschap door het aanleggen van houtwallen en laanbeplanting en het verbeteren van fiets-, wandel – en ruiterpaden zijn belangrijke items. Kijk op deze pagina voor meer info over deze subsidie.

 

Elk LEADER gebied heeft een Lokale Actie Groep (LAG)  die helpt ideeën om te zetten in goede projecten. De LAG brengt u in contact met andere partners uit het netwerk en beoordeelt of de projecten in aanmerking komen voor een eenmalige subsidie. Beoordeling zal plaatsvinden op innovatie, initiatief van onderop, draagvlak, meerwaarde voor het gebied, samenwerking, kennisdeling, haalbaarheid en opbrengst.

Aanvragen

Aanvragen kunnen ingediend worden van 17 juli 2017 tot en met 16 december 2019.