Jonge Boeren Regeling Friesland

Voor jonge boeren is vanaf 7 december 2020 en 12 februari 2021 geld beschikbaar. De provincie wil jonge boeren stimuleren om te investeren in duurzame aanpassingen binnen hun bedrijf. De zogenaamde ‘jongeboerenregeling’ wordt gefinancierd uit het Plattelands-ontwikkeling Programma (POP3).

Gedeputeerde Johannes Kramer: “Us jonge boeren ha de takomst. Ik fyn it dêrom wichtich dat wy harren stypje by it duorsumer meitsjen fan it bedriuw. Better foar it miljeu én better foar harren takomst.”

Jonge boeren regeling

Tussen 7 december 2020 en 12 februari 2021 kunnen jonge boeren subsidie aanvragen. De subsidie is voornamelijk bedoeld voor de aanschaf van modernere installaties en machines. Met de Jonge Landbouwersregeling kan de jonge landbouwer met een leeftijd tot en met 40 jaar onder voorwaarden subsidie aanvragen. De subsidie bedraagt 30% over de investering en is bedoeld voor investeringen die bijdragen aan verduurzaming op het bedrijf van een jonge landbouwer. Het subsidiebedrag bedraagt minimaal € 10.000,- en maximaal € 20.000,- per aanvraag. Er kan voor maximaal 3 investeringen subsidie aangevraagd worden.

De modernisering moet bijdragen aan:

  • verbetering van het milieu;
  • klimaatbestendigheid;
  • dierenwelzijn;
  • volks- en diergezondheid;
  • landschap/ruimtelijke kwaliteit;
  • biodiversiteit

Openstellingsbesluit

Aanvragen