Investeringen in infrastructuur voor de ontwikkeling, modernisering of aanpassing van landbouwbedrijven

Verbetering van de verkaveling (omvang, ligging en vorm van de grondkavels) kan de efficiëntie van de landbouwsector verhogen. Daarnaast draagt kavelruil ook bij aan realisatie van inter(nationale) en provinciale doelen rondom water, klimaat, stikstof, biodiversiteit, natuur en landschap. Vanaf 17 september tot en met 29 oktober 2018 is de regeling kavelruil Gelderland geopend. Het totale subsidiebedrag is €857.000,= bedoeld voor verbetering van de verkaveling van de landbouw.

Subsidie Kavelruil Gelderland

Om voor de subsidieregeling ‘Investeringen in infrastructuur voor de ontwikkeling, modernisering of aanpassing van landbouwbedrijven’ kort gezegd ‘Kavelruil Gelderland’ in aanmerking te komen gelden de volgende voorwaarden:

  • Subsidie wordt alleen verstrekt voor projecten gericht op de verbetering van de verkavelingsstructuur van landbouwbedrijven.
  • Subsidie wordt verstrekt aan landbouwers, grondeigenaren die geen landbouwer zijn, pachters, stichtingen voor kavelruil, landbouworganisaties, provincies, waterschappen, gemeenten en natuur- en landschapsorganisaties.
  • Alleen proces- en procedurekosten verkaveling (juridische en algemene kosten) en de kosten voor investeringen om de kavels beter bewerkbaar en bereikbaar te maken zijn subsidiabel.
  • Het subsidiepercentage voor proces- en procedurekosten verkaveling (juridische en algemene kosten) bedraagt 100%. Voor de kosten voor investeringen om de kavels beter bewerkbaar en bereikbaar te maken bedraagt het subsidiepercentage 40%.

Meer informatie

De volgende documenten geven je meer inzicht in de details van de subsidieregeling en de documenten die je moet invullen:

Aanvragen

Aanvragen kan vanaf 17 september 2018  tot en met 29 oktober 2018.