POP3 investeringen in infrastructuur landbouwbedrijven Drenthe

Investeringen in infrastructuur voor de ontwikkeling, modernisering of aanpassing van landbouwbedrijven (kavelruil)

  • Subsidie kan worden verstrekt voor: de verbetering van de verkavelingsstructuur van landbouwbedrijven;
  • De verplaatsing van landbouwondernemingen gericht op verbetering van de landbouwinfrastructuur.

De openstelling heeft betrekking op paragraaf 2.4 ‘Investeringen in infrastructuur voor de ontwikkeling, modernisering of aanpassing van landbouwbedrijven’. De bewuste paragraaf wordt van 11 juni 2018 9:00 uur tot en met 27 juli 2018 17:00 uur opengesteld voor het indienen van aanvragen. Voor deze aanvraagperiode is een budget van € 1.600.000 beschikbaar.

In aanmerking voor subsidie komen:

  • landbouwers;
  • grondeigenaren die geen landbouwer zijn;
  • pachters;
  • provincie;
  • bestuurscommissies.

Subsidie is beschikbaar voor de verbetering van de verkavelingsstructuur van landbouwbedrijven.

De subsidie bedraagt 100% van de subsidiabele kosten voor proceskosten verkaveling en procedurekosten verkaveling. De subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten van investeringen ten behoeve van een betere bereikbaarheid en bewerkbaarheid van kavels samenhangend met de ruiling van gronden en waarvan de desbetreffende agrarische ondernemer voordeel geniet, met een maximum van € 600 per toegedeelde hectare. Subsidie wordt niet verstrekt indien de subsidie lager is dan € 200.000.

Aanvragen

Van 11 juni 2018 9:00 uur tot en met 27 juli 2018 17:00 uur op de site van RVO.nl