Investeringen in infrastructuur landbouw Friesland

De openstelling heeft betrekking op paragraaf 2.4 ‘Investeringen in infrastructuur voor de ontwikkeling, modernisering of aanpassing van landbouwbedrijven’.

De bewuste paragraaf wordt vanaf opengesteld voor het indienen van aanvragen. Voor deze aanvraagperiode is een budget van € 3,1 miljoen beschikbaar.

In aanmerking voor subsidie komen:

  • landbouwers;
  • grondeigenaren die geen landbouwer zijn;
  • pachters;
  • provincies.

Subsidie is beschikbaar voor de verbetering van de verkavelingsstructuur van landbouwbedrijven.

De subsidie bedraagt 100% van de subsidiabele kosten voor proceskosten verkaveling en procedurekosten verkaveling. De subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten van investeringen ten behoeve van een betere bereikbaarheid en bewerkbaarheid van kavels samenhangend met de ruiling van en waarvan de desbetreffende agrarische ondernemer voordeel geniet, met een maximum van € 600 per toegedeelde hectare. Subsidie wordt niet verstrekt indien de subsidie lager is dan € 200.000.

Aanvragen

Vanaf  op de site van RVO.nl